Inspecties en keuringen

Inspecties en keuringen

Inspecties

Tegenwoordig ben je zelf verantwoordelijk voor een goede staat van je elektrotechnische installaties en elektrisch gereedschap. Dit is voor het veilig werken met elektrisch gereedschap door het personeel. Periodieke inspecties zijn wettelijk verplicht en bij schade en/of ongelukken is je bedrijf aansprakelijk als dit niet is gebeurd.

Certificaat BRL 6000

Wij beschikken over het certificaat BRL 6000. Dit certificaat is voor jou een garantie dat onze inspecties kundig worden uitgevoerd. Daarnaast zijn wij lid van het inspectiegilde, wat onze kennis en specialisme waarborgt. Als extra service voeren wij thermoscans uit, waarmee zwakke plekken in de installatie worden weergegeven. Hierdoor kan er tijdig worden ingegrepen en worden storingen voorkomen. Na de keuring/inspectie ontvang je een uitvoerig en gedegen inspectierapport.

NEN 1010 en NEN 3140 keuring elektrische installaties

In elk bedrijfspand zitten elektrotechnische installaties. De Arbo-wet verplicht je om hiervoor beleid te voeren dat erop is gericht een veilige werksituatie te waarborgen. Wij kunnen je helpen om aan alle regels te voldoen, en dit ook in de toekomst te blijven doen. Het verrichten van keuringen en inspecties gebeurt door ons conform NEN 1010 en NEN 3140 door een getrainde inspecteur. Een persoon dient zich tegenover instanties te kunnen verantwoorden over uitgevoerde inspecties. Denk hierbij aan arbeidsinspectie, gemeente, verzekering, etc. Aan het einde van de inspectie ontvang je een keuringsrapport met de bevindingen. De rapportage gaat in op de meetwaarden, de interpretaties ervan, de conclusies en de aanbevelingen.

 

Tekortkomingen direct verhelpen

In het rapport staan uitsluitend de bevindingen van de inspectie. Het is belangrijk om direct actie te ondernemen als het rapport er aanleiding toe geeft. Het voordeel van onze inspectie is dat wij de tekortkomingen direct kunnen verhelpen. Ons deskundige team kan elke aanpassing die nodig is snel en efficiënt uitvoeren. Je kunt bij ons gebruik maken van meer dan 65 jaar ervaring op dit gebied. Na reparatie van de aanbevolen punten ontvang je van ons een herstelverklaring.

NEN 3140 keuring handgereedschappen

De eisen op het gebied van veiligheid van uw werknemers worden met de dag strenger. Een van de eisen in de ‘Veiligheids Checklist Aannemers’ (VCA) is dat de machines, waar je werknemers mee werken, moeten voldoen aan de gestelde eisen conform de NEN 3140 norm. Daarbij komt ook dat er een goede administratie en registratie aanwezig moet zijn van de elektrische gereedschappen. Simpel gezegd; alle apparaten waar werknemers mee in aanraking komen en waaraan een stekker zit, moeten gekeurd worden. Dit kunnen wij voor je uitvoeren.

Inspectie van noodverlichting

Conform het bouwbesluit en de Arbo-wet dient in ieder gebouw noodverlichting aanwezig te zijn. Deze moet minimaal eenmaal per jaar onderhouden en gecontroleerd worden. Men gaat er vaak van uit dat, wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Noodverlichtingsarmaturen hebben vaak (onzichtbare) defecten, zoals accu’s met onvoldoende capaciteit of kapotte lampen. Daarnaast is dikwijls sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen of een tekort aan noodverlichting. Problemen die zonder vakkundig onderhoud pas openbaar worden als er calamiteiten zijn! Onze noodverlichtingsdeskundige neemt jouw zorg uit handen.

Wij zijn partner van het Inspectiegilde. Wil je een installatie of handgereedschap laten keuren? Fijn, want voorkomen is beter dan genezen! Neem in dit geval even contact op via de website, of bel even op: 0413 26 40 33.

0413-264033
info@timmersps.nl