Brandmeld- & ontruimingsinstallatie

Brandmeld- & ontruimingsinstallatie

Voor veiligheid en schadebeperking

Met een goede brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie word je minder snel verast bij uitbraak van brand. Binnen vijf minuten kan een beginnend brandje zich uitbreiden tot een uitslaande brand met hoge temperaturen en verstikkende rook. De verduisterende rook kan mensen binnen drie minuten verstikken. Iedere seconde telt dus. Zorg daarom voor goede brandbeveiliging met een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie van een erkend installateur, waardoor ook jouw veiligheid erop vooruit gaat!

NEN 2535 brandmeldinstallaties

Wij bieden brandmeldinstallaties die voldoen aan de gestelde eisen (NEN 2535). Bij deze brandmeldinstallaties treedt de signalering in werking op het moment dat er een beperkte rookontwikkeling is en de verspreiding nog minimaal is. Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een beginnende brand in een dusdanig vroeg stadium te lokaliseren, dat de bestrijding ervan tijdig kan plaatsvinden. Daarnaast kunnen er op tijd maatregelen worden genomen om mens, inventaris, gebouw en milieu veilig te stellen.

Het alarm uit de brandmeldinstallatie waarschuwt de betrokken brandbestrijdingsorganisaties (intern of extern) en de bedrijfshulpverlening. Zij kunnen de ontruiming van het gebouw in werking stellen. Bovendien is het mogelijk dat de brandmelder een automatische blusinstallatie (sprinkler) aanstuurt.

Ontruimingsinstallatie NEN 2575

De regelgeving rond een ontruimingsinstallatie is vastgelegd in de norm NEN 2575 en is bedoeld om aan te sluiten bij de norm NEN2535 (brandmeldinstallaties). Het heeft als primair doel het beschermen van mensenlevens. Er moeten in een gebouw voldoende maatregelen getroffen worden, zodat iedereen bij een calamiteit veilig het gebouw kan verlaten. In woningen is het gebruikelijk dat er rookmelders worden geplaatst. In een bedrijfspand is dat onvoldoende en moet er een compleet systeem volgens de norm worden geïnstalleerd. Een ontruimingsinstallatie bestaat minimaal uit een gecertificeerde centrale met noodvoeding, een aantal handmelders en alarmgevers met “slow-whoop” signaal. Een ontruimingsinstallatie wordt niet automatisch, maar door middel van handmelders in werking gesteld.

Onderhoud brandmeld- & ontruimingsinstallaties

Voor zowel brandmeldinstallaties als ontruimingsinstallaties is onderhoud essentieel. Goed onderhoud voorkomt storingen en staat voor een correcte werking van de installatie. Wij verzorgen periodiek onderhoud aan deze installaties en geven daarbij service. Als je installatie een storing geeft, dan zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar om het op te lossen.

Wil je meer weten over brandmeld- en ontruimingsinstallaties, neem dan contact met ons op. Je kunt ons trouwens ook bellen op: 0413 26 40 33!

0413-264033
info@timmersps.nl